สู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
ระดับชั้นนำของโลก

เราทุ่มเทเพื่อช่วยให้คุณพัฒนา
ทักษะและความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณ

เกี่ยวกับ OE2U

16 หลักสูตร

1000 บทเรียน

10000 คำถาม

นำเสนอถึง 1000 บทเรียน

เรียนรู้ที่ก้าวของคุณ

เรียนรู้จากมากกว่า 1000 บทเรียน. ห้องสมุดของเรา ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจของคุณจาก พื้นฐาน

10000 แบบทดสอบ

การฝึกฝนทำให้สมบูรณ์แบบ

ฝึกฝนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาผ่านแบบทดสอบ ท้ายบทเรียน การฝึกฝนรูปแบบนี้ จะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลที่คุณได้เรียนรู้มา เพื่อการใช้งานในอนาคต

สะกดให้ถูกต้อง, พูด ให้ถูกต้อง

เรียนรู้คำศัพท์ 2000 คำ

โต้ตอบ ได้และใช้งานง่ายผ่าน มือถือ

เรียนรู้ทุกที่